Szukanie zaawansowane
Informacje od sprzedającego

dane sprzedawcy

Paweł Marzec MAREC
A. Fredry 3
23-100 Bychawa
NIP: 7132869425
REGON: 060161707


Sprzedającym jest PAWEŁ MARZEC prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ MARZEC MAREC wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7132869425, REGON 060161707.
Dane kontaktowe Sprzedającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. A. Fredry 3, 23-100 Bychawa, adres poczty elektronicznej: allegro@marec.com.pl, Umowa sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Posiadamy zarejestrowaną działalność gospodarczą, więc wszystkie nasze transakcje są w pełni legalne.
Robiąc zakupy właśnie u nas, masz 100% gwarancję satysfakcji z zakupionych przedmiotów.
Dzięki dużej sprzedaży i bezpośrednim importowaniu towaru od producenta możemy zapewnić najtańszy towar na a7b przy wysokiej jakości wykonania.kontakt

pawel@marec.com.pl

Na maile odpisujemy do 48h w dni powszednie

zwrotyczas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
MAREC
A. Fredy 3
23-100 Bychawa
Polska
 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul.A. Fredry 3, 23-100 Bychawa; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel@marec.com.pl;
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru Konsument może zwrócić Towar Sprzedającemu na adres: ul. A. Fredry 3, 23-100 Bychawa.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej;
(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
(6) dostarczania prasy;
(7) usług w zakresie gier hazardowych.reklamacje

Reklamacja
(w tym także zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład: pisemnie na adres: ul. A. Fredry 3, 23-100 Bychawa; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel@marec.com.pl

Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady);
(2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności
Towaru z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Towaru na adres ul. A. Fredry 3, 23-100 Bychawa.
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

pozostałe informacje

Informacje dot. rachunku bankowego Sprzedającego: Bank: INTELIGO Numer rachunku: 50 1020 5558 1111 1616 9720 0710

W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy Konta Kupującego (nick z a7b) na a7b – ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności.
W tytule przelewu proszę podać TYLKO nick z a7b, inne wpisy nie będą brane pod uwagę.
Termin płatności (chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej): w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu Payu, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
Przesyłki są wysyłane na dane podane w formularzu opcji dostawy w polu "adres do wysyłki".
Dopiski o zmianę adresu podane w polu "wiadomość do sprzedającego" nie będą brane pod uwagę.
Faktury są generowane automatycznie na podstawie danych wpisanych w polu "dane do faktury".
Dopiski o wystawienie faktury w polu "uwagi do sprzedającego" nie będą brane pod uwagę.
Nie ma możliwości dzielenia jednego zamówienia (nawet podczas dwóch osobnych zakupów i dwóch osobnych wpłat) na towar na fakturę oraz na towar na paragon.
Można wybrać jeden dokument sprzedaży paragon/faktura na całe jedno zamówienie.
Towar (listę towarów) zawsze wysyłamy na jeden wskazany adres, nie ma możliwości dzielenia na 2 lub więcej rożnych adresów (nawet podczas dwóch osobnych zakupów i dwóch osobnych wpłat).
Do wysyłki wybieramy najnowszy adres wypełniony podczas opłacania płatności (FOD) i na ten adres wysyłamy całe zamówienie.
Jest to spowodowane zautomatyzowaniem procesu wysyłki w celu zapewnieni jak najszybszej wysyłki towaru - czas wysyłki jest dla nas priorytetem.

Liczę na zrozumienie i akceptację tych warunków. W przypadku braku akceptacji proszę nie dokonywac zakupu.

 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje:
Reklama - Praca Dodatkowa przez Internet - 2000 zł wejdź na https://a7b.pl/praca-wspolpraca-w-domu-internet-legalna-nowosc-item31861.html                          BEZPŁATNE DODAWANIE OGŁOSZEŃ !                        RODO - nowy regulamin obowiązujący od 25.05.2018 https://a7b.pl/funcs.php?name=tresci&id=1                    Miłego dnia...